Alex Rebollo / Hª Contemporània

Montblanquins il·lustres (i no tant)

La majoria de poblacions catalanes compten amb distincions i honors per gratificar als seus veïns més notables els serveis prestats en bé de la comunitat. Montblanc, en aquest sentit, no és una excepció i ostenta actualment un total de sis títols honorífics. En concret es tracten dels de Fill predilecte, Fill adoptiu, Membre honorari de la Corporació i la Medalla de la Ducal Vila de Montblanc en les categories de bronze, plata i or. Anteriorment també s’incloïa el de Montblanquí il·lustre, exclusivament a títol pòstum.

La història oficial d’aquestes distincions comença l’any 1944 quan l’ajuntament aprovà la creació dels títols de Fill predilecte i Fill adoptiu de la vila de Montblanc. Val a dir, però, que amb anterioritat ja s’havien donat alguna d’aquestes distincions. L’objectiu era premiar a “ciudadanos montblanquenses que hayan prestado relevantes servicios a la población, ya sean de orden patriótico, artístico, cultural, benéfico o filantropico” (ACCB, Fons Municipal de Montblanc, reg. 34.6). En aquell moment, es donaran per iniciativa de l’ajuntament o per petició de societats, entitats o comunitats de la vila més el suport de dos terços dels regidors. I podran ser retirats si els dignataris incorren en irregularitats que “atenten contra el honor de la pátria o la dignidad de la población”.

Prop de trenta anys més tard, l’any 1975, un nou reglament mirà de regular aquest aspecte de l’administració local montblanquina i alhora inclogué noves distincions. Es creà aleshores la Medalla de la Ducal Vila de Montblanc dividida en tres categories: or, destinada a altes dignitats i persones amb rellevants mèrits en pro de la població; la de plata per premiar condicions exemplars, virtuts cíviques, obres caritatives, èxits esportius o mecenatge. I la de bronze encarada a la resta d’accions no recollides en les anteriors. Així mateix, naixien en aquest moment, el títol de Membre honorari de la Corporació que tot i no tenir cap mena d’acció de govern sí que podria representar a l’ajuntament. I el de Montblanquí il·lustre, un títol exclusivament pòstum i per a nascuts a la vila. De nou, la forma per atorgar-los era o bé l’acord de l’ajuntament, una majoria d’associacions de la vila o la voluntat de, com a mínim, el 2% del cens amb dret a vot. Tot, mitjançant un informe. Procediment exactament igual per a la sostracció del títol.

CIMG8089

Medalla de plata. Foto: Ball de Bastons de Montblanc.

La darrera de les modificacions vingué l’any 1994 quan es ratificà part del reglament del 1975 afegint la possibilitat de distingir a algú amb el nomenament d’un carrer o edifici de la vila i es suprimí el títol de Montblanquí il·lustre.

Més de 20 montblanquins i montblanquines han estat gratificats amb algun d’aquests honors, però també associacions o empreses. Tanmateix, en aquesta llista també hi ha lloc per a nomenaments que semblen més fruit de l’oportunisme i la coacció política que no pas de la meritocràcia. L’arquebisbe de Tarragona durant el franquisme Benjamín de Arriba y Castro en podria ser un exemple, però en destaquem altres més evidents:

L’any 1926, en plena dictadura de Primo de Rivera, l’ajuntament de Montblanc governat per l’alcalde designat pel règim Jesús Hernández Martín nomena Fill adoptiu de la vila al Capità General de Catalunya i Governador Militar de Tarragona Emilio Barrera Luyando, acèrrim a la dictadura, participant en l’episodi de la “sanjurjada” contra el govern de la II República i en la conspiració colpista del 1936.

Cas semblant es donarà dècades més tard, aquest cop sota el règim dictatorial de Francisco Franco, l’any 1950 es nomenarà Fill adoptiu al Governador Civil i Cap provincial del Movimiento de Tarragona Francisco Labadie Otermin “en reconocimiento de los meritos contraidos al frente del mando de esta província durante los seis años de ejercicio en ambos cargos” (ACCB, Fons Muncipal de Montblanc, reg.1540.7/1). Labadie Otermin, reconegut falangista, exercí els càrrecs a Tarragona des del 1944 al 1950. La seva vida política i militar estigué sempre lligada al feixisme. A la participació en la Guerra Civil Espanyola pel bàndol feixista, cal sumar-hi la lluita en la II Guerra Mundial prenen part en la División Azul. El seu nom es troba com un dels fundadors de la Fundación Francisco Franco i de Plataforma 2003, obertament seguidora de José Antonio Primo de Rivera.

Malgrat tot, el títol més rellevant que l’ajuntament ha atorgat no es recull en cap dels expedients de regulació amb què encetaven aquestes línies. L’any 1964 es creà el títol d’alcalde honorari i perpetu de la vila de Montblanc i aquest honor recaigué, ni més ni menys, en el cap de l’estat aleshores, el dictador Francisco Franco. En el marc de la celebració d’allò que el règim franquista va batejar com XXV años de paz, l’ajuntament declara que aquesta és “gracias a dios y a nuestro invicto Caudillo Jefe del Estado Español, Excmo. Sr. Don Francisco Franco Bahamonde”. Per aquest motiu i “para que el presente año quede jalonado por lo que a esta localidad se refiere, con un hecho significativo y glorioso que nos honre, prodece el que se designe a nuestro invicto Caudillo y Jefe del Estado, Alcalde HONORARIO Y PERPETUO de este Municipio” (ACCB, Fons Municipal de Montblanc, Reg. 34.5/1). Sortosament, Franco fou revocat com alcalde honorari pel ple de l’ajuntament l’abril del 2001 .

La resta de distincions continuen en plena vigència i descobrint tot això, un s’acaba preguntant fins a quin punt el que es va denominar Transició va ser tal i si els límits temporals que se li atribueixen no arriben encara fins als nostres dies. Queda molt per fer. “Cal, per tant, una condemna explícita del règim franquista” diu el preàmbul de la llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic. Potser ens caldria, doncs, debatre i decidir serenament si volem que aquests noms continuïn lligats al de Montblanc.

fitxaautorAlex

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s